Ministeriet

Statsminister: Kim Hesel

Vicestats- og Udenrigsminister: Henrik Clausen

Finansminister: John Hauge Nielsen

Trafik- og Transportminister: Hektor Rasmussen

Kultur- og Informationsminister: Jens Tang Christensen

Krigsminister: Jacob Bogh Nielsen

Udviklings- og Integrationsminister: Morten Dahl