Velkommen

Vejle Skyttelav (staves også Skyttelaug) er en forening med traditioner, som rækker tilbage til stiftelsen i 1859. Kernen i foreningens virke er socialt samvær med udgangspunkt i de traditionelle skive- og fugleskydninger i den gamle Skyttehushave. Vejle Skyttelav er en forening for mænd, men ved flere af foreningens arrangementer deltager også ægtefæller eller kærester.

 

Vejle Skyttelav ledes af en bestyrelse, Ministeriet, som vælges på den årlige generalforsamling. Som medlemmer optages uberygtede mænd efter indstilling af et af Skyttelavets medlemmer. Henvendelse om foreningen kan ske til Statsministeren eller Vicestatsministeren (hesel(a)hesel.dk).

 

Skyttelavet har traditionelt Generalforsamling og Skiveskydning 1. torsdag i juni, Kongefugleskydning sidste fredag i august og Kongemiddag med damer lørdag i ugen efter. Desuden afholdes Torskegilde 1. torsdag i februar.

 

Vejle Skyttelav er venskabsforening med